Ku soo dhowow xiraha tallalka!

Iskuxiraha Tallalka Minnesota Covid-19 waa aalad ka caawisa dadka inay ogaadaan goorta, Meesha, iyo sida loo helo tallalka Covid-19.. Waxaad ka mid noqon kartaa kuwa ugu horeeya maqlaya fursadaha cusub ee tallaalka deegaankaaga waxaadna si toos ah iskaga diiwaan gelin kartaa ballan mid ka mid ah boggaga Tallalka Bulshada ee Minnesota.

Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid foomka ama aad u baahan tahay caawimaad xagga luqadda ah, fadlan ka Waaxda Caafimaadka ee Minnesota COVID-19 Khadka Taleefanka Dadweynaha 1-833-431-2053.

Man being vaccinated