Ku soo dhowow xiraha tallalka!

Iskuxiraha Tallalka Minnesota Covid-19 waa aalad ka caawisa dadka inay ogaadaan goorta, Meesha, iyo sida loo helo tallalka Covid-19.

Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid foomka ama aad u baahan tahay caawimaad xagga luqadda ah, fadlan ka Waaxda Caafimaadka ee Minnesota COVID-19 Khadka Taleefanka Dadweynaha 1-833-431-2053.

Man being vaccinated